Header Ads

Köroğlu Kimdir | Kısaca Hayatı ve Eserleri

Köroğlu hayatı boyunca duygularını net bir biçimde şiirlerinde anlatan halk ozanlarımızdan biridir. Bu makale ile Köroğlu kimdir sorusuna cevap bulabilirsiniz.

Köroğlu Hayatı Kısaca

Köroğlu Kimdir? | Kısaca Hayatı

➤ Köroğlu 16. yüzyılda yaşamış olan halk ozanlarımızdan biridir. Doğum tarihi hakkında kesin bir bilgi olmamakla birlikte Bolu çevresinde yaşadığı söylenmektedir.

➤ Köroğlu, ismini eski sözlü edebiyat ürünü olan Köroğlu Destanı'ndan almıştır.

➤ Eserlerinde genellikle dostluk, yiğitlik, aşk ve doğa sevgisi konularına değinmiştir.

➤ Şiirlerinde yalın bir dil kullanmış, halkın anlayabileceği biçimde eserler vermiştir.

➤ Köroğlu yalnızca şiirler yazmakla kalmayıp türküler de yazarak Türk müziğinin gelişmesinde çok önemli adımlar atmıştır.

➤ Köroğlu hayatında hiçbir şekilde haksızlığa boyun eğmemiş, özgürlüğe düşkünlüğüyle tanınmıştır.

➤ Köroğlu hakkında bilinen bilgiler günümüze kadar gelememiş ve şuanki varolan bilgiler de Köroğlu eserlerinden ve Köroğlu hakkında yazılan bilgilerden ulaşılmıştır.

➤ Köroğlu'nun doğum tarihi bilinmediği gibi ölüm yeri ve tarihi de bilinmemektedir.

➤ Evliya Çelebi'nin Seyahatname eserinde adı geçen 2 tane Köroğlu vardır. Bunlardan birincisi Yeniçeri Ocağı'nda yetişen Köroğlu, ikincisi de dağlarda yol kesen Köroğlu'dur.

Köroğlu Eserleri

Ay Yansın Ağalar Güneş Tutulsun
Benden Selam Olsun Bolu Beyine
Bizim İllerin Beyleri
Çar Köşe Fani Dünyada
Dinle Sözlerimi Han Oğlum Ayvaz
Eğer Kendülerde Erlik Var İse
Hemen Mevla İle Sana Dayandım
Hoylu'm
Karşıdan Gelen Piyade
Kimisi Pınar Başında
Kır-atım Meydan Yerinde
Meydan Gümbür Gümbürlenir
Muhanetlik Etmek Değil Karımız
Sağ Elde Kılınç Ettiğim
Selam Verdim Selam Almaz
Siyah Kaküllerin Dökmüş
Tan Yeri Atmadan Şafak Sökende
Yiğit Olan Gümbür Gümbür Gürlesin
Yiğitler Silkinip Ata Binende
Yol Verin Dumanlı Dağlar
Yürün Beyler Korkman Gününüz Doğdu

Hiç yorum yok

Blogger tarafından desteklenmektedir.