Header Ads

Hz. Nuh Kimdir | Kısaca Hayatı

Hz. Nuh'un hayatı kısaca isimli yazımız ile Hz. Nuh kimdir sorusuna cevap bulabilir, Nuh'un tufanı olayıyla ilgili bilgi edinebilirsiniz.

Hz. Nuh Kimdir Kısaca Bilgi

Hz. Nuh Kimdir? | Kısaca Hayatı

➤ Hz. Nuh peygamberler arasında insanlığın ikinci babası olarak bilinmektedir.

➤ Hz. İdris'in peygamber olarak gönderilmesinden sonra insanlık yeniden bozulmaya başlamıştır. Bu nedenle Hz. İdris'ten sonra da Hz. Nuh peygamber olarak gönderilmiştir.

➤ Rivayetlere göre Hz. Nuh'a peygamberlik görevi 50 yaşında verilmiştir. Ancak bu konuda net bir bilgi yoktur.

➤ Hz. Nuh'un 1000 yaşına kadar yaşadığı söylenilmektedir. Ancak Kuran'da "Andolsun ki biz Nuh’u kavmine gönderdik de o 1000 yıldan 50 yıl eksik bir süre yanlarında kaldı." (El-Ankebut, 14) ayeti geçmektedir.

➤ Tarihteki tüm paygamberlerin yaşadığı gibi Hz. Nuh da halk tarafından alay edilmelere maruz kalmıştır. Bunun üzerine Allah da Hz. Nuh'a bir gemi yapmasını emretmiştir. Bu sırada çok az kişi iman etmiştir.

➤ Hz. Nuh her hayvandan birer çift gemiye yerleştirip iman edenlerde birlikte gemiye binmiştir. Allah'a iman edenler gemiye bindikten sonra çok güçlü bir şekilde yağmur yağışı başlamıştır.

➤ Bu sırada Hz. Nuh'un ailesi de dahil olmakla birlikte Allah'a inanmayan putperest kavim tamamen helak olmuştur.

➤ Tufanın başlamasından yaklaşık 5 aylık bir süre geçtikten sonra Allah yere suyunu çek, göğe de yağmurunu tut emrini vermiştir. Tufan durduktan sonra Hz. Nuh'un gemisi Irak'ta bulunan Cudi Dağı'na oturmuştur.

➤ Hz. Nuh'un gemisindeki insanlar yiyecek bir şey bulamadıkları için Hz. Nuh'un emri üzerine gemide bulunan tüm yiyecekleri birleştirmişler ve ilk kez Aşure yemeğini yapmışlardır.

➤ İnsanların Tufan'dan sonra Hz. Nuh'un Yafes, Ham ve Sam isimli oğullarından türedikleri söylenmektedir. Bu yüzden Hz. Nuh'a insanlığın ikinci babası da denilmektedir.

Hiç yorum yok

Blogger tarafından desteklenmektedir.