Header Ads

Fuzuli Kimdir | Kısaca Hayatı ve Eserleri

Fuzuli Hayatı ve Eserleri

Fuzuli Kimdir? | Kısaca Hayatı

➤ Fuzuli Bağdat, Necef, Kerbela bölgelerinde yaşamış olan bir şairdir. İsmi Fuzuli olarak bilinse de gerçek adı Mehmet'tir.

➤ Zor bir hayat geçirmekte olan Fuzuli, geçimini sağlamak amacıyla Hz. Ali'nin türbesinde çalışmıştır. Vakıfın gelirlerinden verilen maaşını düzgün alamayınca Şikayetname isimli mektubu yazmıştır.

➤ Yaşadığı dönemin ilimlerine hakim bir şairdir ve zamanın en büyük dillerinden olan Farsça, Arapça ve Türkçe'yi bilmektedir.

➤ Divan edebiyatının en önemli şairlerinden olan Fuzuli, aynı zamanda Divan edebiyatının en lirik şairlerinden biridir.

➤ Eserlerinde genellikle Azerbaycan şivesini kullanmıştır.

➤ Tasavvuf kültürü çok yoğun olmasına rağmen mutasavvıf değildir.

➤ Şiirlerinde genellikle aşk acısı, vefa, yalnızlık ve çaresizlik gibi temaları kullanmıştır.

➤ Gazel tarzında yazdığı aşk şiirleri sayesinde büyük bir ün kazanmıştır.

➤ Eserleri teknik açıdan çok sağlam ve özgün bir şairdir.

➤ Fuzuli karamsar bir şairdir, düşüncelerine göre dünya çeşitli acılarla dolu olan bir yerdir.

Fuzuli Eserleri

Türkçe

Manzum

Beng-ü Bade
Divan
Hz. Ali Divanı
Kırk Hadis
Leyla ile Mecnun
Risale-i Muammeyat
Su Kasidesi

Mensur

Hadikatü's-Süeda
Mektuplar (Mektubat)
Şikâyetnâme

Farsça

Manzum

Divan
Enis'ül-Kalb
Heft Cam
Resale-e Muammeyat
Sehhat o Ma'ruz

Mensur

Rind-ü Zahid
Risale-i Muamma

Arapça

Dîvan
Matlau'l-itikad

Hiç yorum yok

Blogger tarafından desteklenmektedir.